תנאי מכירה כלליים

סעיף 1: הצגת תנאי המכירה הכלליים

1.1 הצדדים

תנאי המכירה הנוכחיים מוסכמים מהצד האחר: "Mychef ישראל". מספר עסק פטור ומצד שני כל אדם המבקש להזמין שירות או רכישה באמצעות אתר האינטרנט "Mychefisrael.com" להלן "המשתמש". כדי לבצע את שירותי הקולינריה הנמכרים באינטרנט למשתמשים, משתמשת Mychef ישראל ב: טבחים ביתיים עצמאיים וחיצוניים, המכונה(ים) "השף(ים)"

1.2 מטרה

תנאי מכירה אלה נועדו להגדיר את הקשר החוזי בין Mychef ישראל לבין המשתמש ואת התנאים החלים על כל הזמנה או רכישה מקוונת של שירות קולינרי, שבוצע באמצעות אתר החברה Mychefisrael.com. חברת "Mychef ישראל" פועלת כספקית של עסקים עם שפים ומחברת בין לקוחות, הרוכשים את שירותי קולינריה ושפים המציעים את השירותים הקולינריים. המכירה המקוונת של המוצרים והשירותים המוצגת באתר ניתנת ללקוחות המתגוררים בישראל באיזורי רעננה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב (שירותים מסוימים) ולמשלוחים באזורים אלה.

1.3 קבלת תנאי מכירה כלליים

רכישה או הזמנת שירות באמצעות האתר המוצג להלן מעידה על הסכמה ללא סייג של תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש. תנאים אלה יחליפו כל תנאים כלליים או מיוחדים אחרים אשר לא אושרו במפורש על ידי Mychefisrael.com. חברת "Mychef ישראל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המכירה שלה בכל עת. במקרה זה, התנאים יהיו אלה שבתוקף במועד ביצוע ההזמנה או הרכישה על ידי הקונה.

סעיף 2: מאפייני המוצרים והשירותים המוצעים

המוצרים והשירותים המוצעים הינם אלה הרשומים באתר האינטרנט של Mychefisrael.com. מוצרים ושירותים אלה מוצעים במגבלת מלאי זמין בהתאם לזמינות השפים. כל שף מציע מספר שירותים קולינריים, הכוללים תיאורים מפורטים, הניתנים להזמנה כמצוין עבור המספר הנמוך והמירבי של סועדים. תמונות של המנות זמינות בדף האישי של כל שף ומוצעות כדוגמה ואינן מתאימות בהכרח למנות המוצעות בתפריטים.

סעיף 3: מחירי המוצרים והשירותים המוצעים

3.1 מחיר השירותים

מחירי השירותים הקולינריים שניתן להזמין באינטרנט הם השירותים המפורסמים באתר האינטרנט של www.Mychef ישראל. מחירו של השירות המפורסם באתר עבור הזמנת קולינרית הוא המחיר עבור השירות לסועד אחד. מחירו של השירות הקולינרי המופיע באינטרנט אינו כולל רכישת המצרכים.

הוא כולל את נסיעתו של השף (במסגרת תחום אספקת השירותים), האספקה והניקיון של מרחב העבודה. השפים מכירים היטב את המחירים בהם כוללים דמי ניהול עבור השירות שמספקת חברת "Mychef ישראל" על בסיס אחוז מסכום השירות המוגדר בהסכם עם השף.

הסכום הכולל של השירות שניתן מחושב לפי סוג התפריט ומספר הסועדים. המחירים המפורטים באתר האינטרנט "Mychef ישראל" מוצגים בשקלים.

Mychef ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות המחירים בכל עת, ובלבד שהמחיר המפורסם בקטלוג ביום ההזמנה או הרכישה יהיה המחיר אותו ישלם הקונה.

3.2 החזרי נסיעה

השף רשאי לגבות החזרים בגין הוצאות נסיעה היישר מהלקוח, במידה ומיקום מתן השירותים נמצא מחוץ לאזור המוצע בדף הפרופיל שלו. המחיר יחושב על פי 3 ₪ לכל קילומטר מחוץ לאזור השירות המוצע. בעת הצורך לשלם החזרי נסיעה, Mychefisrael.com תיידע את השף כמו גם את הלקוח בגובה התשלום.

סעיף 4: תנאי נסיעה

השף המציע את שירותיו יתחייב לנסוע לכל מקום במסגרת הגבולות המצוינות בפרופיל שלו שהוא הגדיר בעצמו. הוא רשאי גם לצאת מחוץ לתחום זה ולבקש על כך החזרי הוצאות נסיעה (ראה סעיף 3.2). השף רשאי לסרב למתן שירות כאשר המרחק בין מקום מתן השירותים רחוק מדי מהעיר בה הצהיר שהוא מספק את שירותיו. המשתמש יקבל את החזר מלא של הוצאות הנסיעה (על משתמש לשים לב לכתובתו ביחס לעיר הקרובה ביותר אליו לפני ביצוע ההזמנה).

סעיף 5: תנאי ההזמנה

5.1 תנאי ההזמנה עבור משתמשים

הקונה, המעוניין ברכישת מוצר או שירות חייב להיות מודע לתנאי ההזמנה והשימוש ולהכיר את המידע המדויק המצוין בדפי הפרופיל של השפים (אזור מתן השירותים של שף, מספר מינימום ומקסימום של סועדים …) יצירת חשבון משתמש, למלא את טופס הזיהוי שבו הוא יזין את כל הפרטים המבוקשים או את מספר הלקוח שלו אם יש לו טופס מלא, למלא טופס הזמנה מקוון ולהזין את כל מספרי המוצרים או השירותים שנבחרו (עיר, מספר הסועדים, בחירת התפריט ותוספות אפשריות, זמן קבלת השירות וכו '). לאשר את הזמנתו לאחר שאימת אותה, לבצע את התשלום בתנאים שהוזנו, ולאשר את ההזמנה ואת התשלום עבורה.

5.2 אישור ההזמנה

תשלום ההזמנה הוא הכרחי להיווצרות התחייבות, עם זאת, המשתמש מבין כי תשלום ההזמנה אינו מעיד על קבלת הצעה. על השף לאמת את כדאיות השירות לפני אישורה הסופי של ההזמנה.

אם בכל זאת, השף אינו מסוגל לספק את השירותים, Mychef ישראל והשף יעשו כל שביכולתם כדי להציע למשתמש זמן משלוח חלופי. אישור ההזמנה מעיד על קבלה של תנאי המכירה, ההכרה ללא רבב אודות תנאי השימוש וויתור על תנאי הרכישה או התנאים האחרים. כל הנתונים שסופקו והאישור שניתן הם הוכחה לביצוע עסקה. אישור ההזמנה שווה ערך לחתימה וקבלה של פעולות שבוצעו. חברת "Mychef ישראל" שולחת את אישור ההזמנה באמצעות דוא"ל אך ייתכן גם כי תעשה זאת באמצעות שיחה טלפון.

5.3 תנאי תשלום

התשלום מתבצע בעת ההזמנה. התשלומים מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי דרך תוכנית אבטחת עסקה מקוונת: "3D Secure" אשר משתמשת בפרוטוקול SSL (Secure Socket Layer) הבנוי כך שמידע המועבר יוצפן על ידי התוכנה ולא תתאפשר גישה אליו בידי צד שלישי במהלך הגלישה ברשת. חשבונו של הרוכש יחויב בעת הזמנת השירותים או המוצרים. לבקשת הקונה, ניתן לשלוח חשבונית בדוא"ל.

סעיף 6: תנאי ביטול ושינוי

במקרה של ביטול השירות כולו או באופן חלקי, התשלום אשר ניתן עבור השירות יוחזר למשתמש באופן הבא: 50% אם הודעה אודות הביטול ניתנה לפחות שבוע לפני מתן השירות, 20% אם היא ניתנה בין 48 שעות לשבוע אחד לפני מועד מתן השירות, 0% אם היא ניתנת פחות מ 48 שעות לפני מתן השיעור. שיעורי החזר שונים אלה החלים כוללים את דמי העיבוד שהצטברו ואת החוזים שהיו יכולים להתבצע בין האתר ובין לקוחות אחרים.

יש לשלוח הודעה אודות ביטול זה דרך דף צרו קשר של האתר או ישירות בדואר אלקטרוני אל mychefisrael@gmail.com בציון שמו המלא של המשתמש ומספר ההזמנה. הגדלת מספר האורחים ניתנת בהתאם להסכמת השף ב- Mychef Israel.at ביידועו לפחות 48 שעות לפני מתן השירות באמצעות דף צרו קשר או בדוא"ל בציון שמו המלא של המשתמש, וכן מספר ההזמנה. במקרה של סיכון או חשד לסיכון, הקשורים בביטחון המשתמשים, ניתנת לשף הזכות לבטל את השירות מיוזמתו האישית. במקרה זה התשלום בגין קבלת השירותים יוחזר למשתמש.

סעיף 7: משלוחים

המשלוחים נשלחים לכתובת המצוינת בטופס ההזמנה אשר יכולה להימצא רק באזור המפורסם באתר. הרוכש לוקח על עצמו את אחריות על המוצרים מרגע יציאת המשלוח מבית Mychefisrael.com. במקרה של נזק במהלך ההובלה, יש לבצע מחאה מנומקת מול המוביל בתוך 24 שעות של מרגע ביצוע ההזמנה. זמני אספקה ​​ניתנים כמידע כללי בלבד, אם זמן האספקה עולה על 15 ימים מיום ההזמנה, ניתנת ללקוח הזכות לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי כספי בגינה.

סעיף 8: ערבויות

כל המוצרים הניתנים על ידי Mychef ישראל כלולים באחריות המשפטית הקבועה בחוק. במקרה של מוצר לא תקין שנמכר, ניתן להחזיר אותו ל- Mychef ישראל אשר תקבל אותו, ולאחר מכן תחליף או תחזיר את המוצר. כל התביעות, בקשות להחלפה או החזר כספי חייבות להתבצע בדואר או על בטופס המופיע באתר האינטרנט בתוך 15 ימים ממועד המשלוח.

סעיף 9: אחריות

Mychefisrael.com, בתהליך המכירה המקוונת, המתחייבת למתן השירותים ולהצגתם ברשת האינטרנט, אינה אחראית בשום צורה לכל נזק הנובע משימוש ברשת האינטרנט, כגון אובדן נתונים, פריצות, וירוסים, הפרעות בשירות, או תקלות אחרות מסוג זה. חברת "Mychef ישראל" אינה נושאת באחריות ואינה יכולה להבטיח את איכות השימוש באתר ואיכות השירותים הקולינריים הניתנים על ידי השפים העצמאיים. ל- Mychef ישראל אין כל מחויבות לאמת את המידע המסופק על-ידי השפים, ואין היא אחראית לפרסום מידע לא מדויק. חברת Mychef ישראל עומדת בהתחיבויותיה כספקית עסקים מקוונים והתקשרות בין משתמשים ושפים, ואינה יכולה להיות אחראית לכל מחדל של שירות או עיכוב מצד השפים. במקרה של תביעה הקשורה להתנהלות של שירות קולינרי, המשתמש מוזמן לדווח על כך ל- Mychef Israel על-ידי כתיבה ל- mychefisrael.com. האחריות לפתרון המחלוקת הנטענת אינה מוטלת על החברה Mychefisrael@gmail.com, יש למצוא פתרון בין המשתמש לבין השף הנוגע בדבר. במקרה של אי עמידה בתנאי מכירה אלה, המשתמש יכול להיות אחראי במידה ויש מחלוקת ויהיה חייב לפצות את חברת Mychef ישראל בהתאם להוראות הדין שבתוקף.

סעיף 10: קניין רוחני

כל מרכיבי אתר האינטרנט של "Mychef ישראל" הם ונשארים קניינם האינטלקטואלי והבלעדי של Mychefisrael.com. אף אדם אינו רשאי לשכפל, לנצל, לפרסם או להשתמש לכל מטרה שהיא, אפילו חלקית, באלמנטים של האתר בהם תוכנה, נראות או קול. כל קישור או היפר-טקסט אסור בהחלט ללא הסכמה מפורשת בכתב של Mychefisrael.com.

סעיף 11: נתונים אישיים

בהתאם לחוק, ניתן לבצע שימוש אוטומטי בכל מידע בעל אופי אישי הנוגע לקונים. חברת Mychef ישראל שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הקונים, לרבות באמצעות קוקית (Cookie), ואם תרצה, להעביר את המידע שנאסף לשותפיה העסקיים. הקונים רשאים להתנגד לחשיפת הפרטים על ידי שליחת הודעה ל- Mychefisrael.com. למשתמשים ניתנת גישה ונשמרת הזכות ולתקן ולשנות את נתוניהם.

סעיף 12: ארכיון – הוכחה

"Mychef ישראל" שומרת עותק של הזמנות וחשבוניות במאגר אמין ועמיד המהווה מאגר עותקים נאמן. רישומי "Mychef ישראל" ייחשבו על ידי הצדדים כהוכחה להתקשורת, הזמנות, תשלומים ועסקאות בין הצדדים.

סעיף 13: יישוב סכסוכים

התנאים הנוכחיים של המכירה על המוצגים באתר כפופים לחוקי צרפת. במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט מוקצת לבתי המשפט המוסמכים של אורלאון, אפילו במקרה ריבוי הנאשמים או תביעת אחריות. אם אחד מתנאי התנאים המכירה הכלליים הללו ידחה על ידי שופט מוסמך, לא יתאפשר להטיל ספק בתוקפם של שאר הסעיפים.

סעיף 14: סיפוק או החזר

כדי לקבל החזר, על לקוחותינו להיות מסוגלים להוכיח כי האיכות הבסיסית או תנאי המכירה הכללית שלנו לא כובדו. ההחזר תקף רק בהזמנות מקוונות ואינו חל על הצעות מותאמות אישית.